Aktualności z regionu

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Aktualności z regionu 
 
Aktualności 2011

Sylwetka profesora Brunona Synaka

Prof. Brunon Synak, działacz kaszubski, długoletni przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, przez dwie kadencje prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez pomorski samorząd: medalem „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego". Odznaczenie zostało wręczone na uroczystej sesji Sejmiku 28 marca 2011 r.

Prof. Brunon Synak. Fot. UMWP

Prof. Brunon Synak podczas spotkania
z czytelnikami w Bytowie na promocji książki
„Moja kaszubska stegna”

Fot. UMWP

 
Stegna (po kaszubsku – droga) profesora Brunona Synaka rozpoczęła się w 1943 r. w małej kaszubskiej wsi Podjazy w powiecie kartuskim, gdzie przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie miejscowego młynarza. Po edukacji w miejscowej szkole i liceum pedagogicznym w Kościerzynie Brunon Synak, jako jeden z niewielu w swojej rodzinnej wsi, ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Doktorat z socjologii obronił w 1973 r. na Uniwersytecie Warszawskim, następnie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1993 otrzymał tytuł profesora. Od 1973 pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, kieruje Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 1984-1985 oraz 1991-1997 pełnił funkcję prorektora tej uczelni Opublikował ponad 250 prac (dużą część za granicą). Od wielu lat jest kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Zainteresowania naukowe profesora obejmują głównie socjologię wsi, etniczności i gerontologię społeczną. Jest jednym z najlepszych specjalistów zajmujących się problematyką etniczności, w tym szczególnie problematyką kaszubską. Jest autorem m.in. następujących publikacji z tego zakresu:
  • „Obraz społeczności kaszubskiej – wstępne rozpoznanie socjologiczne” (1990)
  • „Subiektywne aspekty tożsamości kulturowo-etnicznej ludności Kaszub” (1990)
  • „Kaszubska tożsamość – aspekty świadomościowe” (1991)
  • „Tożsamość kaszubska dziś – jej zagrożenia i perspektywy rozwoju” (1991)
  • „Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana” (1998)  
  • „Moja kaszubska stegna” (2010)
 
Brunon Synak posiada bogate doświadczenie samorządowe: był radnym województwa pomorskiego w latach 1998-2010 (od r. 1998 do 2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2002-2010 przewodniczącego Sejmiku). Jest także znany z działalności w europejskich organizacjach i instytucjach regionalnych, m.in. przez dwie kadencje (2000-2004) przewodniczył Bałtyckiej Konferencji Współpracy Subregionalnej (BSSSC), przez co właśnie w Gdańsku znajdował się sekretariat tej organizacji międzynarodowej. Od 2004 do 2009 r. prof. Synak był delegatem do Komitetu Regionów UE, gdzie w latach 2005-2008 pełnił funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, a w latach 2006-2008 wiceprzewodniczącego samego Komitetu Regionów.
 
Należy do najbardziej rozpoznawalnych działaczy kaszubskich. Przez dwie kadencje (1998-2004) piastował funkcję prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Kaszubsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Żeglarstwa. Poprzez swoje wielkie zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Kaszub i całego Pomorza niewątpliwie zmienił na lepsze pejzaż naszego regionu, co obrazuje spora liczba nagród i wyróżnień za działalność społeczną i samorządową, m.in. Medal Stolema, Srebrna Tabakiera Abrahama, Nagroda im. Floriana Ceynowy „Budziciel Kaszubów”, Medal im. Grzegorza Palki (tzw. Oskar Samorządowy).
 
Brunon Synak wniósł wielki wkład w budowanie pozycji samorządu województwa pomorskiego w Polsce i poza jej granicami. W swojej opublikowanej w 2010 roku książce „Moja kaszubska stegna” stawia sobie pytanie: „Czy w ostatecznym rachunku warto było wchodzić do polityki regionalnej i poświęcić sporą część swego czasu, który przeznaczyć mogłem na znacznie spokojniejsza działalność naukową? Może ta działalność przyniosłaby większe efekty?”. Dziś nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jednakże każdy wie, że pomorski samorząd – pomorski parlament regionalny – nie byłby tym samym, gdyby nie trwały ślad, jaki zostawił Brunon Synak, który przez lata kształtował obraz pomorskiego Sejmiku.
 


Publikujący: Ludmiła Jezierska, data publikacji: 2011.03.28 14:13